Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 05.04.2018

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 05.04.2018

Datum 23. 3. 2018


V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

s v o l á v á m

12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

na čtvrtek 5. dubna 2018 od 10:00 hodin.

 

Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále

Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2,

České Budějovice, 2. podlaží. 

                                                                                           Mgr. Ivana Stráská, v.r.

  

Příloha:

Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

dne 5. dubna 2018

 

 

1.    Zahájení

2.    Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 2. do 19. 3. 2018

3.    Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

4.    Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje

5.    Poskytnutí individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky

6.    Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JčK Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje

7.    Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2018

8.    Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.

9.    Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.

10. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice J. Hradec, a.s.

11. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.

12. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.

13. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.

14. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.

15. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2018 - rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení návrhů smluv

16. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018

17. Žádost o podporu a realizaci projektu "Podpora sociálních služeb v JK V"

18. Sloučení škol zřizovaných krajem k 1. 7. 2018 - Č. Budějovice a T. Sviny

19. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 - COP

20. Rozvojový program - Podpora odborného vzdělávání

21. Rozpočet školství – Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2018

22. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu

23. Zrušení části usnesení č. 323/2017/ZK-8 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho předfinancování, kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JK - SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav

24. Revokace usnesení č. 16/2018/ZK-11, 17/2018/ZK-11, 18/2018/ZK-11, realizace projektu „Mosty do 70. výzvy IROP“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

25. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11A“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

26. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11B“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

27. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11C“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

28. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11D“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

29. Petice - „na zastavení devastace naší krajiny-stavby silnice - Obchvat Zdíkovce“

30. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji - oprava data programu

31. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

32. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018 – výběr projektů

33. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

34. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

35. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

36. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

37. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

39. Dotační program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

40. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

41. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

42. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

43. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

44. Dotační program Jihočeského kraje Podpora poradenských center pro seniory, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

 

45. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sociálně zdravotních aktivit, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

46. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů

47. Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj tradiční lidové kultury Jihočeského kraje

48. Individuální dotace na Vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje v oblasti kultury

49. Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (PRVKÚK) a Aktualizace obecné části PRVKÚK do roku 2030 s ohledem na řízení sucha

50. Informace o schválených změnách evropských projektů k 1. 3. 2018

51. Návrh správce ORJ 20 na vyřazení projektů z Matice projektů a jejich přesunutí do Zásobníku projektů

52. Žádost o poskytnutí individuální dotace

53. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2017

54. Rozpočtové změny 6/18

55. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře JK na rok 2018

56. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2018

57. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2018 ostatním subjektům v gesci OEKO

Majetkové dispozice

58. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení

59. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru

60. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dačice městu Dačice pro výstavbu sportovní haly

61. Zřízení věcného předkupního práva

 

62. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2018

63. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje

64. Různé, diskuze

65. Závěr

 

 

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník