Poplatky a způsob úhrady

Poplatky odváděné obci jsou:

- nájemné z bytů, pozemků a nebytových prostor (dle individuálních smluv s obcí)

- místní poplatky, mezi něž patří poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného (dle vyhlášky obce Chvalšiny č. 7/2003, o místních poplatcích)

- úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu (dle usnesení zastupitelstva obce č. 3/3/2010 z 16.12.2010)

Veškeré poplatky lze platit v úředních hodinách do pokladny obecního úřadu, poštovní pokázkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce. Poštovní poukázky jsou k dispozici na obecním úřadě.

Pro bezhotovostní platbu použijte následující bankovní spojení:
číslo účtu 2729241/0100 (Komerční banka a. s.)
variabilní symbol se vytvoří podle následující tabulky

Desetimístný variabilní symbol 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

1. místo - 0 - nájmy bytů a nebytových prostor
1
2 - dočasné užívání pozemku
3 - poplatek ze psů
4 - hřbitovní poplatky
5 - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
6 - poplatek za užívání veřejného prostranství
7 - úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu
8
9 - kombinace poplatků
2. místo - 0
3. místo - 0
4. místo - 0
5. místo - 0 - Chvalšiny
1 - Borová
2 - Červený Dvůr
3 - Hejdlov
6.-10. místo - číslo popisné domu + číslo bytu (u nájmů) - zarovnat vpravo!

Příklad:

Poplatník z Borové čp. 44 použije při placení poplatku za svoz odpadu výše uvedným způsobem sestavený variabilní symbol: 7000100044.

Informace k platbám budou podány u paní Hany Mikešové na tel. 380 739 149 nebo na emailové adrese mikesova@chvalsiny.cz.

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník