č.3/92 Vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

/přijata 21.12.92, účinnost 1.1.93/

Obecní zastupitelstvo ve Chvalšinách se podle § 16 a § 45 písm. j) zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 338/92 Sb., o dani z nemovitostí, usneslo dne 21. 12. 1992 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

Borová - stanovený koeficient 1
Hejdlov - stanovený koeficient 1
Červ. Dvůr - stanovený koeficient 1

Čl. .2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1993.

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník