č.2/94 Vyhláška o úpravě výpočtu daně z nemovitostí

/přijata 13.1.94, účinnost 28.1.94/

Obecní zastupitelstvo ve Chvalšinách se podle § 16 a § 45 písm. 1) zákona č. 410/92 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s novelou zákona o dani z nemovitostí č. 315/93 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon č. 338/92 Sb., usneslo dne 13. 1. 1994 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Podle § 11, odst. 3, písm. a) zákona o dani z nemovitosti se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících, příslušenství k obytným domům, umístěných na okrajích obce (samoty ) , stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

Chvalšiny čp. 1 – stanovený koeficient 1
Chvalšiny čp. 142 – stanovený koeficient 1
Chvalšiny čp. 176 – stanovený koeficient 1
Chvalšiny čp. 192 – stanovený koeficient 1
Chvalšiny čp. 200 – stanovený koeficient 1

Čl. 2

Podle § 11, odst. 3, písm. b) zákona o dani z nemovitosti u chat, staveb a rodinných domů pro individuální rekreaci a jejich příslušenství zvyšuje obec sazbu daně koeficientem 1 , 5 pro celé správní území Obecního úřadu Chvalšiny.

Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti 28. 1. 1994.

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník