č.2/92 Vyhláška obecně platná opatření v případě havarijního nedostatku vody

/přijata 31.8.92, účinnost 1.1.93/

Obecní zastupitelstvo na svém jednání obce Chvalšiny konaném dne 31. 8. 1992 projednalo žádost JIVAKu OZ Český Krumlov a jako místní příslušný vodohospodářský orgán se usneslo ve smyslu znění § 3 zákona č. 130/74 Sb. a pozdějších předpisů ČNR č. 367/90 Sb. na této vyhlášce:

I. Obecně platná opatření

V případě havarijního nedostatku vody , vyhlásí obecní úřad místním rozhlasem nebo pomocí Chvalšinských novin

ZÁKAZ

používání pitné vody z veřejného vodovodu v obci Chvalšiny, Hejdlov a Červený Dvůr pro následující účely:

1. mytí aut a mechanismů včetně mycích ramp podnikatelů a organizací;
2. napouštění bazénů a nádrží různého druhu;
3. kropení a zavlažování zahrad;
4. přikazuje zavést právnickým a fyzickým osobám úsporné opatření (konkrétně dle možností a místních podmínek chalupáři na Hejdlově nepřepažovat potok);
5. zakazuje se právnickým a fyzickým osobám zásah do zdroje pitné vody
(podle vyhl. č. 130/74 Sb., novela zák. 23/92 Sb. § 3).

II. Sankce

Porušení této vyhlášky bude postihováno dle § 34 odst. 1 písmene f) zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích pokutou až do výše 5.000,-- Kčs.

III. Platnost

Opatření platí po celém území obce včetně přilehlých osad zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu a nabývá účinnosti dnem vyhlášení až do doby odvolání v místě obvyklém.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 1992.

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník