č.1/03 Vyhláška o vymezení vzdálenosti prostor určených k umístění výherních hracích přístrojů

/přijata 27.2.03, účinnost 15.3.03/


ze dne 27. 2. 2003

o vymezení vzdálenosti prostor určených k umístění výherních hracích přístrojů

Zastupitelstvo obce Chvalšiny se dne 27. 2. 2003 v souladu s ust. § 10 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 18 zák.č. 149/1998 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo usnesením č. 4/6 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

§ 1

1. Pro umístění výherních hracích přístrojů se stanovuje minimální vzdálenost 100 m od následujících staveb:

  • budova Základní školy ve Chvalšinách č.p. 150
  • budova mateřské školy č.p. 198
  • budova domu s pečovatelskou službou č.p.7
  • kostel sv. Máří Magdalény
  • hřbitov ve Chvalšinách
  • § 2

    1.Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2003.

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník