č. 2/2004 Vyhláška, kterou se zrušuje OZV č.1/2002

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Zastupitelstvo obce Chvalšiny se na svém zasedání dne 24.11.2004, usnesením č. 24/1 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny, která byla vydána 11.12.2002 a nabyla účinnosti 01.01.2003.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. ledna 2005.

Podpis Podpis

………………. ..……………….

Milan Ruschak Ing. Vlastimil Kamír

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.11.2004

Sejmuto z úřední desky dne:

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník