POVODŇOVÝ PLÁN OBCE CHVALŠINY B ) Organizační část

B.1. Ústřední povodňová komise ČR

Jméno - funkce
zaměstnání

mobil

telefon zam.
fax

byt e-mail

RNDr. Libor Ambrozek- předseda ÚPK
ministr ŽP ČR,

602 04323

26712 1111 *
26731 0200

Mgr. Stanislav Gross - místopředseda ÚPK
ministr vnitra ČR

603 190 499

26142 1115 *
26143 3560

Ing. Jaroslav Kinkor - tajemník ÚPK
ředitel odboru ochrany vod MŽP

606 612 691

26712 1111 *
26731 0920

Kinkor_Jaroslav@env.cz

Spojení na MŽP:e- mail : povodnova_sluzba@env.cz

PRACOVNÍ ŠTÁB POVODŇOVÉ KOMISE UCELENÉHO POVODÍ HORNÍ VLTAVY

Jméno a příjmení

Funkcev komisi

ZaměstnáníOrganizace

Telefon/FaxPracoviště

Adresa pracoviště

Adresa bytu

Telefonbyt

Ing. Karel Černý

vedoucí pracov. štábu

Jihočeský kraj
vedoucí odboru ŽPZL

386 720 150
fax
386 359 070

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Přídolí 64
381 01 Český Krumlov

605 207 151

Ing. Jiří Baloun

člen

Povodí Vltavy s.p., ZHV
vedoucí dispečer

387 203 609
fax:
387 203 606

Litvínovická silnice 5
371 21 České Budějovice

J. Kolářové 12
370 11 České Budějovice

606 682 370

Ing. Pavel Polcar

člen

ČHMÚ, pobočka Č.Budějovice, ředitel

386 460 392
038 6460383
fax:
038 6460721

Antala Staška 32
370 07 České Budějovice

Pomezní 14
373 16 Dobrá Voda u ČB

387 202 305

Ing. Miroslav Ďuriš

člen

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

038 6103202
fax:
038 6353506

Žižkova kasárna
370 01 České Budějovice

Nádražní 70
Včelná
373 82 Boršov n. Vltavou

038 7250085
0602 188 833

Ing. Radmil Lojda

člen

Jihočeský kraj
odbor ŽPZL

038 6720152
fax:
038 6359 070

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

J. Kolářové 12
370 11 České Budějovice

038 5340669

Ing. Václav Osovský

člen

MŽP, OVSS II
ředitel

038 6793183
fax:
038 6793181

Jeronýmova 1
370 01 České Budějovice

Jizerská 7
370 11 České Budějovice

038 5520907
0602496211

Ing. Tomáš Posekaný

člen

Povodí Vltavy s.p., ZHV
ved. provozního střediska

038 7210609
fax:
038 7210606

Litvínovická silnice 5
371 21 České Budějovice

Ledenická 21
370 06 České Budějovice

038 7451775
0724 275 404

Ing. Josef Hart

člen

Kancelář ZVHS
ředitel

038 7411249
038 7693501
fax:
038 7693500

Rudolfovská 80
370 21 České Budějovice

Otavská 9
370 11 České Budějovice

038 5522196
0602 491800

B. 3. Povodňová komise města Český Krumlov

Jméno – funkce
zaměstnání

adresa

Mobil
krizový

telefon zam.
fax

JUDr. František Mikeš – předseda
Starosta

Plešivec 352
Č. Krumlov

602 651 359
725 032 302

380 766 305
380 766 811

z

Petr Hlaváček – tajemník
vodohospodář MěÚ ČK

Plešivec II/360
Český Krumlov

724 181 927
725 032 624

380 764 460
380 764 817

380 728 794

pplk. Pavel Vejvara – člen
ředitel ÚO HZS

Domoradice 93
Český Krumlov

602 119 108
725 035 000

380 726 492 - 490*
380 726 374

380 714 879

Ing. František Mráz – člen
vedoucí odd. KŔ a HP ÚO HZS

Vyšný 106
Český Krumlov

602 468 313
725 035 016

380 728 912
725 035 016

380 716 409

Stanoviště štábu městské povodňové komise :

místo krizového řízení okresu u ÚO HZS, Domoradice 125, Č. Krumlov tel. 380 728 912.

V mimopracovní době spojení přes HZS 380 726 490, 380 728 912

Tísňové voláni 150

B. 4. Povodňová komise obce CHVALŠINY

Jméno - funkce

adresa

mobil

telefon zam.,fax

byt

e-mail

Ing. Vlastimil Kamír
starosta

předseda

Borová 44

602 464 918
krizový starosta:
725 036 594

380 739 149
380 739 129

380 739 251

kamir.chvalsiny@quick.cz

Ruschak Milan

místopředseda

Chvalšiny 147

602 270 818

380 739 221

Krejčí Pavel

člen

Chvalšiny 4

606 837 343

380 739 129

380 739 301

Kučera Jozef

člen

Chvalšiny 244

723 136 844

Hemmer Rudolf

člen

Chvalšiny 243

602 562 072

380 739 233

Havlíček Bohumil

člen

Chvalšiny 205

607 869 872

380 739 188

Kánic Jiří

člen

Červený Dvůr

605 165 761

380 139 134

Štěpánek Karel

člen

Chvalšiny 51

604 109 619

380 739 308

Pokorná Zdeňka

člen

Chvalšiny 231

krizový hasiči:
25 031 174

380 739 435

Místo krizového řízení: budova obecního úřadu Chvalšiny 38, kancelář starosty

B.5. Ostatní orgány a organizace povodňové ochrany:

B.7.1. Jednotky hasičského záchranného sboru Český Krumlov

operační a informační středisko IZS (Integrovaný záchranný systém)

tel. 380 726 490*

B.7.2. Policie ČR- okresní ředitelství tel. 380 762 111*

OO Č. Krumlov 380 762 700

Tísňové volání : 158

B.7.3. Český hydrometeorologický ústav Č.Budějovice, A. Staška 32 , Č. Budějovice - Rožnov

tel. 386 460 383, 386 460 721

záložní tel. 386 460 009

B. 8. Správci toků

B.8.1. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická ul. 5, České Budějovice

vodohospodářský dispečink : tel. 387 203 609

fax. 387 203 606

tel. 387 683 111*

B.8.2. Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště, Vyšehrad 169, Český Krumlov

tel. 380 711 772

Toky: Drobné vodní toky na území okresu

B.8.4. Vojenské lesy a statky ČR s.p. o.z. Horní Planá

tel. 380 738 411

B.9.3. Vojenské lesy a statky ČR s.p., o.z. Horní Planá

sádky Chvalšinytel.380 739 147 Střemilská soustava, sádky Chvalšiny

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník