Uložení schránky do ukončovacího kamene školy 1.9.2016

V průběhu stavebních prací na zateplení budovy základní školy byl z prostoru nad hlavním vchodem vyjmut tzv. ukončovací kámen, který by jinak zůstal ukryt pod vrstvami zateplovacích materiálů. Následně v něm byla objevena plechová schránka s dobovými předměty a dokumenty. V přízemí školní budovy naproti hlavnímu vchodu byl ukončovací kámen zpětně zazděn a všechny původní dokumenty a předměty byly uloženy do nové schránky. Současně byly přidány dokumenty a předměty z naší doby, které nějakým způsobem bezprostředně souvisejí s obcí Chvalšiny a Základní školou. Více ve fotogalerii.

7.10.2016 - Doplnění

V roce 2002 probíhaly velkolepé oslavy stoletého výročí chvalšinské školy. U této příležitosti bylo pořízeno plno fotografií a také videokazeta, které zachytily stav obce Chvalšiny, podobu budovy školy a i samotný průběh oslav stoletého výročí. Původním záměrem tehdejšího vedení školy bylo uchovat tyto materiály příštím generacím a zazdít pamětní schránku s dokumenty v prostoru hlavního vchodu školy. Ve sledu událostí roku 2002 a let následujících však nedošlo k realizaci a schránka nebyla zazděna. Shodou náhod a zejména pak díky dobrým duším, které uchovaly veškeré původní dokumenty, byly všechny pořízené materiály uschovány do pamětní schránky až 7.10.2016. V jedné plechové schránce jsou tak uloženy původní dokumenty z roku 1902 společně s materiály z roku oslav stoletého výročí trvání školy (2002) a s materiály zachycující poslední rok 2015/2016.

Velké poděkování patří všem organizátorům oslav stoletého výročí školy za pořízené a nashromážděné materiály. A také za předání těchto dobových dokumentů k uložení do pamětní schránky.

Ve fotogalerii naleznete veškerou fotodokumentaci, která byla v roce 2002 digitalizována a v roce 2016 uložena do pamětní schránky. Náhled zde.

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník